Да Кангрэса: Парадак вылучэння дэлегатаў

Нормы прадстаўніцтва павінны забяспечваць удзел у Кангрэсе найбольш аўтарытэтных грамадзянаў Беларусі, прадстаўнікоў палітычных партый, грамадскіх аб’яднанняў, рухаў, навуковай і культурнай эліты грамадства.

Асноўным спосабам вылучэння дэлегатаў Кангрэса з’яўляюцца сходы грамадзянаў. Мінімальны кворум для правядзення сходу – не менш за 10 чалавек.

Пра час і месца правядзення сходу загадзя паведамляецца аргкамітэту Кангрэсу.

У сходах маюць права удзельнічаць усе грамадзяне Беларусі, якія падтрымліваюць мэты і задачы Кангрэсу.

Пры вылучэнні дэлегатаў вызначаецца квота прадстаўніцтва: ад 10 удзельнікаў сходу – 1 дэлегат. У асобных выпадках (у першую чаргу, для сельскай мясцовасці) квоты прадстаўніцтва могуць быць перагледжаныя пасля звароту ў аргкамітэт.

Па выніках правядзення сходу складаецца пратакол вызначанай формы (дадатак 1).

Дадатковым спосабам вылучэння дэлегатаў Кангрэсу з’яўляецца збор подпісаў грамадзянаў за таго або іншага дэлегата.

Для вылучэння дэлегата неабходна сабраць не меней 10 подпісаў грамадзянаў (дадатак 2).

Аргкамітэт Кангрэсу сваім рашэннем вызначае спіс дэлегатаў з ліку грамадскіх дзеячаў, прадстаўнікоў навукі, культуры, адукацыі.

Аргкамітэт мае права вызначаць квоту дэлегатаў ад палітычных партый, грамадскіх арганізацый і рэгіянальных кааліцый дэмакратычных сіл, якія падтрымліваюць ідэю правядзення Кангрэсу.

Сябры аргкамітэта Кангрэсу прызнаюцца дэлегатамі Кангрэсу.

Правамоцнасць вылучэння дэлегатаў правяраецца прадстаўнікамі рабочых груп аргкамітэту Кангрэсу, а напярэдадні правядзення Кангрэсу – мандатнай камісіяй.

Зарэгістраваным дэлегатам Кангрэсу дэмакратычных сіл выдаюцца мандаты ўстаноўленый аргкамітэтам Кангрэсу формы.


Дадатак 1.


Выпіска з пратакола агульнага сходу па вылучэнню дэлегатаў

на Беларускі нацаянальны кангрэс

Месца ______________  Дата  ____________


На сходзе прысутнічалі:

Прозв., імя, імя па бацьку   ___________________ телефон ___________

Прозв., імя, імя па бацьку   ___________________ телефон ___________

Прозв., імя, імя па бацьку   ___________________ телефон ___________

Прозв., імя, імя па бацьку   ___________________ телефон ___________

…………………………………………………………………………………………

Па выніках галасавання вылучаны дэлегатамі:

Прозв., імя, імя па бацьку   ___________________               

Прозв., імя, імя па бацьку   ___________________                 

……………………………………………             

Старшыня  сходу:   Прозв., імя, імя па бацьку   ______________ подпись _________

Сакратар сходу:    Прозв., імя, імя па бацьку   _______________ подпись _________

***


Приложение 1.


Выписка из протокола общего собрания по выдвижению делегатов

на Белорусский национальный конгресс


Место _______________  Дата ____________

На собрании присутствовали:

Ф.И.О.   ___________________ телефон ___________

Ф.И.О.   ___________________ телефон ___________

Ф.И.О.   ___________________ телефон ___________

Ф.И.О.   ___________________ телефон ___________

…………………………………………………………………………………………

По результатам голосования выдвинуты делегатами:

Ф.И.О. ________________________                 

Ф.И.О. ________________________                 

……………………………………………             

Председатель собрания:   Ф.И.О.______________ подпись _________

Секретарь собрания:   Ф.И.О.______________ подпись _________


***


Дадатак 2.

Ліст па збору подпісаў на карысць вылучэння дэлегата

на Беларускі нацыянальны кангрэс


Мы прапануем вылучыць деэегатам на Кангрэс: Прозв., імя, імя па бацьку   _______________

Спіс выбаршчыкаў:

Прозв., імя, імя па бацьку   _______________  адрас ______________ тэлефон ___________

Прозв., імя, імя па бацьку   _______________  адрас ______________ тэлефон ___________

Прозв., імя, імя па бацьку   _______________  адрас ______________ тэлефон ___________

……………………………………………………………………………………..

        Месца ________________________   Дата ____________________

***

Приложение 2.

Лист по сбору подписей в пользу выдвижения делегата

на Белорусский национальный конгресс

Мы предлагаем выдвинуть делегатом на Конгресс Ф.И.О.________________

Список избирателей:

Ф.И.О.   ___________________ адрес ______________ телефон ___________

Ф.И.О.   ___________________ адрес ______________ телефон ___________

Ф.И.О.   ___________________ адрес ______________ телефон ___________

……………………………………………………………………………………..

        Место ________________________   Дата ____________________