МЫ – ЕВРОПЕЙЦЫ. Поле битвы ценностей – Беларусь

То, что происходит сейчас на пространстве СНГ, можно назвать конфликтом ценностей. Столкнулись две модели отношений государства и общества, власти и человека — европейская и азиатская. В некоторых странах этого пространства (Украине, Грузии, Молдове, Армении) начинает преобладать европейская модель, в других (Туркменистан, Узбекистан) — азиатская, в третьих этот конфликт в разгаре и исход его неясен.

> > >󠆡

ПРЫЧЫНЫ НАШЫХ СУПЯРЭЧНАСЦЯЎ

Паміж беларускімі апазіцыйнымі палітыкамі, якія выступаюць за еўрапейскую інтэграцыю нашай краіны, некалькі апошніх месяцаў вядзецца палеміка вакол стратэгіі еўрапейскіх сіл Беларусі. Нядаўна гэта палеміка набыла публічны характар і перанеслася на старонкі незалежных выданняў.

> > >󠆡

Аналіз сітуацыі ў краіне і вакол яе

  1. Беларускае грамадства

За гады незалежнасці ў масавай свядомасці адбыліся кардынальныя змены. Беларускае грамадства:

  • адчувае сваю прыналежнасць да самастойнай беларускай нацыі і хоча захавання незалежнасці сваёй дзяржавы;
  • не лічыць рэальным вяртанне да савецкай сістэмы і прымае неабходнасць пабудовы ўласнага беларускага дому;
  • у значнай большасці пагаджаецца з неабходнасцю рынкавых эканамічных рэформ;
  • у большасці не супраць далучэння Беларусі да ЕС;
  • у значнай частцы хоча змены палітычнай сістэмы з аўтарытарнай на дэмакратычную.
> > >󠆡

Шлях Вольных [2006]

(для перадачы Радыё Свабода “У што я веру”)

Было гэта на адным з палiгонаў у казахскiм стэпе, куды наша брыгада прыехала з Поўначы для баявых стрэльбаў па паветраных мiшэнях. Камандны пункт брыгады, за тэхнiку якога я адказваў, месцiўся ў бункеры з вельмi складаным уваходам, падобным да лабiрынта з перашкодамi.

> > >󠆡